Praktisk Internmedicin

Om originalet

Det tyska originalet – "Innere Medizin" – har skrivits och getts ut av Gerd Herold, en intermedicinare från Köln. Under sin specialisttjänstgöring sammanställde han all medicinsk kunskap han tillägnade sig, främst från sin dåvarande lärare professor Gross, och framställde ett kompedium. Målet var att presentera den medicinska kunskapen på ett väl strukturerat, aktuellt och komprimerat sätt.

Boken gavs ut och kompletterades efter hand med hjälp av allt fler specialister och docenter, så att boken snart fick en bred bas inom den tyska medicinska världen och blev en mycket framgångsrik lärobok för tyska studenter och underläkare. Dessutom har nike huarache stora referensverk som t ex "Harrison's Principles of Internal Medicin" också integrerats i boken.

Inte bara tack vare sitt stora och omfattande faktaunderlag, som är komplett evidensbaserat och årligen uppdateras i en ny upplaga, utan även genom den klara, koncisa och lätthanterliga stilen har "Innere Medizin" blivit en storsäljare bland både medicine studerande och bland unga läkare och toppar sedan många år försäljningslistan för internmedicinska läroböcker i Tyskland, Österrike och Schweiz.
Men även specialister och överläkare som lärt känna boken under sin utbildning fortsätter att använda boken för att hålla sig uppdaterade eller för att lätt kunna slå upp fakta.