Praktisk Internmedicin

Praktisk internmedicin: den nya internmedicinska läroboken

Sedan februari 2010 finns en ny internmedicinsk lärobok på svenska: Praktisk internmedicin.

Boken är en översättning från det tyska originalet "Innere Medizin" av författaren Gerd Herold och den täcker hela det internmedicinska spektrat. Boken har funnits i Tyskland i nästan 30 år och har varje år kompletterats med senaste vetenskapliga fakta och kommit ut i en ny uppdaterad version.
Eftersom boken vid sidan av sitt omfattande faktaunderlag också framträder genom sin mycket kompakta och koncisa uppbyggnad har den toppat försäljningslistorna i nike huarache många år både i Tyskland, Österrike och Schweiz. Den stora framgången har lett till hittills 14 översättningar, delvis redan i andra och tredje upplagor.

Den svenska versionen har efter översättningen granskats noggrant såväl språkligt som medicinskt. I Sverige verksamma specialister inom respektive område har stått för den medicinska granskningen.
Terminologi, läkemedelsnamn och generika har alla anpassats till svenska förhållanden.
Skillnader i kliniska vanor vare sig det gäller diagnostik, klassifikation eller terapi har vid liten klinisk betydelse kommenterats och vid större klinisk betydelse ändrats helt.